Visi, Misi dan Motto

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

 

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

 

MATLAMAT

Berusaha melahirkan insan yang berpengetahuan dan berbudi pekerti serta mengamalkan nilai-nilai hidup Islam.

 

OBJEKTIF

 

  1. Melahirkan generasi yang mengutamakan ilmu pengetahuan.
  1. Melahirkan generasi yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa serta dapat menjaga dan menyayangi alam sekitar.
  1. Melahirkan generasi yang berdaya saing dan dapat memberi sumbangan kepada negara.
  1. Mewujudkan hubungan dua hala yang baik antara sekolah dengan masyarakat sekeliling.

 

Comments Off on Visi, Misi dan Motto